Kontakt

Wake App Sp. z o.o.
Ul. Królewny Śnieżki 18
10-696, Olsztyn
Tel: 531 851 861
NIP 739-385-34-23
REGON 281381151
KRS 0000414216
Kapitał zakładowy 5000 zł wpłacony w całości. Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS